Lättillgänglig populärkultur

Dagens populärkultur ser betydligt annorlunda ut än va den gjort tidigare. Utbudet förändras och vi som männiksor förändras. De 70-talister som växer upp idag har en helt annan bild av vad populärkultur är än de som var födda på 30- och 40-talet hade.I en tid då medelåldern sjunker så kan det vara så att den som fått med sig av tidig pop och rock som ung gärna fortsätter att lyssna på den musiken. De spel som en gång var populära, kanske inte är så hippa idag att man väljer att spela dessa då nya moderna spel är betydligt mer intressanta. Vår tid förändras konstant och det som ansågs vara populärkultur idag kanske inte gör det i morgon.Just populärkultur kan användas i så mycket idag jämfört med tidigare. Det kan finna flera olika betydelser med populärkultur. I mångt och mycket så kan det vara sådant som är populärt just nu och som på något sätt når den breda massan. Det man kan säga är att det är inte fråga om opera och teater utan mer ungdomliga inslag i populärkultur idag.Utvecklingen har gått snabbt de senaste åren och många av den äldre generationen kan ha svårt att hänga med i det som sker idag. Du hittar idag bland annat casino i musik och filmer så man kan även räkna in casino i populärkulturen idag. Detta skulle aldrig varit aktuellt under tidigt 1960-tal då kulturen och vårt kulturella landskap så helt annorlunda ut. Våra kulturella värderingar följer med upp i åldrarna och vi har alla vårt sätt att se på kultur.Hur populärkulturen kommer att se ut om 50 eller 100 år kan vi bara spekulera i men möjligtvis så kanske det inte är så stor skillnad mot för vad det är idag. De som idag fyller sina liv med populärkultur för ju säker över något till sina barn och barnbarn. Dessa i sin tur kanske tar upp vissa intressen som sin förfäder hade. De som lever får se och det vore roligt att kunna hoppa fram i tiden för att se hur det kommer att bli.